AgendaNieuwsNieuws LedenUitnodiging

Opheffing CVVO per 31 december 2020

Beste allen,

Oprichting
De Verenigde Naties hadden 2012 uitgeroepen tot ‘het jaar van de coöperatie’.
Gerda Verhaar Eeuwijk was toen geïnspireerd om samen met Annemiek van der Vorm de Coöperatie Van Vrouwelijke Ondernemers op te richten.
Het waren mooie jaren, met succesvolle inspirerende bijeenkomsten en verbindingen.

Helaas verliet onze geliefde voorzitter ons in 2018. Dit was een woelig jaar voor CVVO.
De afgelopen twee jaar heeft het bestuur onder leiding van onze voorzitter Joan Nunnely hard gewerkt, goede ideeën bedacht en uitgevoerd.
Desondanks is het ledenaantal aan het krimpen, wat door COVID 19 alleen maar wordt versterkt, de bijeenkomsten worden minder bezocht en de financiën worden kleiner.

Opheffing
De ledenraad heeft begin september beslist om CVVO per 31 december 2020 geheel op te heffen.
Dit is alle leden via een telefonisch gesprek medegedeeld. Het was een moeilijke keuze, maar ook dit hoort bij ondernemen.

Individueel zullen wij allen blijven opkomen voor vrouwelijk ondernemerschap.

Met vriendelijke groet,

Bestuur CVVO:

Joan Nunnely
Nicole Verweij
Annemiek van der Vorm
Elisabeth Werter

Ledenraad CVVO:

Dorien Fröling
Marleen Teunis