women funding women 2018

Op 13 februari jl organiseerde Dell het women funding women event in Amsterdam. Het gaat de wereld rond met de inzet om de ecosystemen waarin vrouwen opereren de verbreden en te verdiepen. Bij elkaar worden gebracht investeerders, ondernemers, vernieuwers en 'influencers' op een mondiaal niveau: DWEN Dell Women's Entrepreneur Network. Daarin wordt samengewerkt met grote en kleine andere partijen zoals Accenture en The Next Women (Brummelhuis - fonds alleen voor vrouwen). Sofie van Londen was er voor CVVO en maakte kennis met NL initiatief neemster van Sheeo https://sheeo.world/ voor (kleine) giften van vrouwen (activators) aan vrouwlijke ondernemers (ventures). Zij wil ons komen voorlichten op een goed moment. Stay tuned. In het kort, voor groei - storytelling is de spil, wees enorm goed genetwerkt, praat alles goed door met je business partners, heb een coach, maak grote zorgen klein, financiering via subsidie is beste, van banken asl je gaat lenen is het goedkoopst (maar ook het meest beperkt), als dat er niet inzit zoek angels, bij verdere groei kies een klein fonds en daarna een grotere venture capitalist. Pas je verdien model aan waar nodig: Five Degrees (vertelde Marianne Tijssen COO & Co-founder daar aanwezig) ging van de ambitie bank te worden naar IT dienstverlener. Zoek steun bij alle stappen en onderhandel. Pas op met opgeven van meerderheid van aandelen.  

Bilderberg Conferentie 2018

Op 2 en 3 februari jl werd de Bilderberg Conferentie van VNO NCW gehouden. Een heel aantal van ons waren aanwezig. Hoewel wat daar besproken wordt niet naar buiten mag, willen wij toch melden dat het inspirerend was. Er werd de toekomst in gekeken en wat erbij komt kijken om die duurzaamer en eerlijker te maken, wat de rol van ondernemers daarbij kan zijn. Dr. Tererai Trent gaf een presentatie over de rol van vrouwen daarbij. Zij schreef 'The Awakened Woman', met voorwoord van Oprah Winfrey.

VNO-NCW Vrouwennetwerk West

Op 5 februari jl ontving ABN Amro in Den Haag de door VNO NCW Vrouwennetwerk West en topvrouwen.nl georganiseerde masterclass toezichthouden. Marry de Gaay Fortman gaf een interactieve presentatie gevolgd door verdere verdieping in kleine groepen met ervaren toezichthouders zoals Marijke Paaijmans. Sofie van Londen was erbij voor CVVO en heeft voor ons gesproken met Caroline van Reenen en Louise Beduwe van het Vrouwennetwerk. Voor meer informatie en het ophalen van de presentatie van Marry ga naar http://www.vno-ncwwest.nl/lists/nieuws/artikel.aspx?ID=1267

oproep nieuwe voorzitter en penningmeester

De ledenraad ontvangt graag beschikbaarstellingen voor de functies van voorzitter en penningmeester voor een periode van 4 jaar met ingang van 26 juni 2018. Benoemingen kunnen eenmaal worden verlengd voor eenzelfde periode. Voorzitter: boegbeeld, strategisch denker, binding met VNO-NCW en landelijke invloed en een Penningmeester; beiden actief betrokken leden met bestuurservaring, die het doel van CVVO willen uitdragen en de richting in helpen die CVVO vorig jaar heeft ingezet met de denktank. Graag nodigen wij jullie uit te reageren door een kort CV en motivatie te sturen vóór 13 maart a.s. naar info@cooperatievanvrouwelijkeondernemers.nl

Gecombineerde vergadering bestuur en ledenraad 26 jan 2018

Op 26 januari 2018 was er volgend op het onverwachts overlijden van Gerda Verhaar Eeuwijk een gecombineerde vergadering van het bestuur en de ledenraad. Om het bestuur weer naar het minimum van 2 leden te helpen is Sofie van Londen ad interim benoemd als voorzitter. Ook is besloten dat het bestuur verder 3 leden zal hebben: een voorzitter, secretaris en penningmeester. Annemiek heeft aangegeven in haar functie te blijven. De ledenraad zal op 26 juni 2018 tijdens de AVL 2 nieuwe leden van het bestuur benoemen. Leden worden uitgenodigd zich benoembaar te stellen voor een specifieke functie. De functie beschrijvingen zijn de vinden in de aparte oproep ook in deze rubriek en verzonden aan leden per email.

Overlijdensbericht

WR_Gerda Verhaar Eeuwijk Op 8 januari 2018 is plots overleden onze geliefde voorzitter Gerda. Wij zullen haar enorm missen. Zij was een voorbeeld en wij zullen zeker haar missie onverminderd voortzetten.

3 oktober 2017 CVVO leden te gast bij ADC ArcheoProjecten

Dinsdagmiddag 3 oktober waren wij te gast bij ons ledenraadslid Dorien Fröling te Castricum. Het programma startte met de inloop met koffie/ thee en iets lekkers in het Huis van Hilde. Vervolgens gaf Dorien Fröling, directeur ADC ArcheoProjecten een geweldige presentatie over haar carrière en bedrijven. Dorien startte als hoofd Verkoop bij het ADC en is oprichter van ALEF. Nu verzorgt zij als directeur het algemeen management van het ADC. Met haar achtergrond als historicus is ze sterk verbonden met de inhoudelijke kant van het bedrijf en heeft ze zich onder andere beziggehouden met de innovaties rondom de archeologie. Na een glas water, thee en koffie gaf Dorien een rondleiding door het museum, waar opgravingen echt 'tot leven' kwamen! Er was een afsluiting met een borrel en een geweldig diner van Bistro á Gogo in Hildes Heerlykhyd. In verband met het geweldige ontvangst was er geen tijd meer voor de mastermindsessie. Diegene die de formulieren van de denktank nog niet had ingevuld had wel de gelegenheid hiervoor gekregen. Mocht u geen formulier hebben, mail ons en stuur ze ingevuld zo spoedig mogelijk terug, zodat Sofie van Londen hiermee de groepjes voor de mastermindsessie kan samenbrengen. De datum van de voorjaarsbijeenkomst is nog niet vastgesteld, maar zodra dat er is, horen jullie het. Met vriendelijke groet, Gerda Verhaar Eeuwijk Annemiek van der Vorm  

Algemene ledenvergadering 27 juni 2017

Dinsdag 27 juni vond de vijfde algemene ledenvergadering van de Coöperatie Van Vrouwelijke Ondernemers u.a. plaats in het Noorden van het land. Eerst waren wij te gast bij de Rabobank Zuid West Drenthe, waar wij fantastisch werden ontvangen door directievoorzitter de heer Hans van der Werff. Hij gaf een erg inspirerende inleiding over: ‘Hoe kan de coöperatieve bank het vrouwelijk (coöperatief) ondernemerschap ondersteunen’. Hij gaf geweldige voorbeelden, waar de Rabobank op dit moment mee bezig is: banking 4 food= smaak lessen op lage school, verdienvermogen= masterclass die een hele onderneming doorneemt, day for change= op middelbare school bedenken ze een onderneming, en wat ze verdienen gaat nr arme landen en in Indië ondersteunen ze het telen van fruit en het verkopen tevens werd regionomie genoemd, een plan om banen in de regio te houden. Als coöperatie ondersteunen we altijd de gedachte van meer vrouwen in commissariaten dus vervolgens hadden de commissarissen van de Rabobank: Elma Hafkamp en Monique Smidt interessante stellingen over RvT en gaven leuke voorbeelden uit de praktijk. Na deze bijeenkomst vertrokken we naar Spier voor de ALV bij van der Valk, waar Rita ter Steegh, onze gast was en enthousiast vertelde over VNO-NCW. Tijdens een heerlijke maaltijd was het een erg vruchtbare vergadering met goed nieuws van Rita, de contributie komend jaar gaat slechts met 500 euro omhoog, dat was natuurlijk geweldig nieuws! Na de vergadering zijn we naar Zwolle gereden, waar we te gast waren bij Art of Beauty van ons lid Annelies Maas. Zij vertelde even tussen de beauty behandelingen van permanente make up door, dat ze een apparaatje heeft ontwikkeld die stippen zet voor operaties die na een aantal weken zelf verdwijnen, pijnloos is en dus waarschijnlijk een mega project gaat worden. Ze hebben een pand tegenover gehuurd en gaan daar produceren. Nadat Joke haar wenkbrauwen even werden gekleurd (niet permanent) waren wij al met al heel erg onder de indruk en wensen wij Annelies heel veel succes met deze drukte en veel geluk in de handel!            

CVVO biedt Hans de Boer boekje “Machtige Topvrouwen” aan

Februari 2017 Het bestuur van CVVO feliciteert Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW) met zijn herbenoeming. In een informele gezellige sfeer met de staatssecretaris, voorzitter SER en zakenvrouw van het jaar, heeft CVVO het boek 'machtige topvrouwen' aangeboden. Natuurlijk met de vraag om tijdens de kabinetsformatie ons verzoek rondom het vrouwen quota vanuit werkgevers mee te nemen. cvvo bilderberg 2017 Foto: Chris Schotanus