Coöperatie Van Vrouwelijke Ondernemers (CVVO) u.a.

De Verenigde Naties hadden 2012 uitgeroepen tot "het jaar van de coöperatie". In dit kader waren daardoor vele activiteiten in Nederland. Ons land kent ongeveer driehonderdvijftigduizend vrouwelijke ondernemers.         In mei 2012 is tijdens de Vrouw & Carrière Beurs, de intentieverklaring tot oprichting van de Coöperatie Van Vrouwelijk Ondernemers getekend, dit onder toeziend oog van zakenvrouw van het jaar 2012 Jacqueline Zuidweg. 17 december 2012 zijn de statuten gepasseerd en is de coöperatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 2 juli 2013 heeft de eerste Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden waar de CVVO u.a. te gast was bij de Koninklijke FruitmastersGroep te Geldermalsen. Op 24 juni 2014 vond de ALV plaats bij de Kamer van Koophandel Nederland, waar we te gast waren bij RvB mevrouw Zuiderwijk en in 2015 waren we te gast bij VNO-NCW waar CVVO in samenwerking met VNO-NCW een speeddate bijeenkomst heeft georganiseerd voor meer vrouwen in commissariaten. 28 juni 2016 hebben we een bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met VNO-NCW midden in het WTC Almere met als onderwerp: 'NL naar een Next Level, door de kracht van diversiteit'. De ALV mochten wij houden bij ons lid, Marijke Hoogwoud van Hoogwoud & Van Haga te Almere.27 juni 2017 was de ALV in het Noorden, eerst een bijeenkomst bij de Rabobank te Hoogeveen, vervolgens de ALV in Spier bij van der Valk en aansluitend een bedrijfsbezoek bij Art of Beauty van ons lid Annelies Maas. Met de oprichting van de coöperatie beoogt de CVVO u.a. * vrouwelijke ondernemers samen te brengen, die vanuit een    gezamenlijk belang elkaars producten "op de markt" brengen; * publiciteit genereren en elkaar ondersteunen; * genereren van werkgelegenheid; * streven naar groei van de omzet; * gezamenlijk aangaan van aanbestedingen o.a. via TenderNed. De CVVO onderscheidt zich in verschillende sectoren: - primaire sector: grondstoffen en voedsel; - secundaire sector: industrie; - tertiaire sector: commerciële dienstverlening; - quartaire sector: niet commerciële dienstverlening. Het bestuur wordt gevormd door de oprichters, het hoogst beslissende orgaan bij de CVVO is de - door de ALV gekozen- ledenraad: - Marijke de Vries van ´t Oever, Galvaniseerbedrijf de Vries te Vaassen (sec.sec) - Elisabeth Werter, Salona International Consultancy te Eindhoven (tert.sec) - Dorien Fröling, ADC ArcheoProjecten te Amersfoort (tert. sec) - Sofie van Londen, VanLonden Advocatuur Mediation Advies te Hilversum (tert. sec) De RvA bestaat uit: Mw. Ir. M.W. van Lier Lels, Dr. P.W. Moerland, J.E.M. van Campen en Dr. A.H.G. Rinnooy Kan. Elke vrouwelijke ondernemer ongeacht branche, nationaliteit en / of grootte van het bedrijf kan lid worden. In de ALV van 2017 is de contributie gewijzigd. De leden betalen een jaarlijkse bijdrage van € 100,- per ondernemer. Bij een collectieve aansluiting is de bijdrage € 50,- p.p. via organisatie / netwerk waar men lid van is. De CVVO is aangesloten bij VNO-NCW - MKB Men kan per jaar uitstappen en drie maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar opzeggen.