Hartelijk welkom op de site van Coöperatie Van Vrouwelijke Ondernemers u.a!

De coöperatie biedt de leden:
  1. een breed netwerk van leden, banken, alternatieve financiers, adviseurs & mentors, events, Veuve Cliquot zakenvrouw van het jaar nominatie, topvrouwen.nl etc.  – om het bedrijf van de leden te ondersteunen
  2. spreekrecht in de algemene vergadering van VNO-NCW – om het ondernemersklimaat voor vrouwen in NL te verbeteren
  3. de mogelijkheid mee te liften bij bedrijfsmatige activiteiten die de leden niet of niet renderend/goedkoop genoeg zelf kunnen uitvoeren, zoals het eigen bedrijf in de schijnwerper zetten, een vraag uitzetten bij VNO-NCW, financieringsbehoeften onder de aandacht brengen, samen met (sommige) leden inkopen en samen met (sommige) opdrachten uitvoeren etc
De coöperatie is een vereniging met het doel een bedrijf te voeren om te voorzien in stoffelijke behoeften van leden (het heeft niet een winst oogmerk per se en ook geen winst maximalisatie oogmerk) en specifiek ook het bevorderen van vrouwelijk ondernemerschap. Vrouwelijk ondernemerschap blijft nog steeds achter in NL. Meer moet worden gedaan. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. CVVO ua. is er voor ondernemende vrouwen die elkaar willen helpen naar succes. De Verenigde Naties hadden het jaar 2012 uitgeroepen tot "het jaar van de coöperatie". Hierdoor geïnspireerd is door ons het initiatief genomen tot de oprichting van de eerste coöperatie van vrouwelijke ondernemers in Nederland. Dit is tot stand gekomen door  de volgende acties: ondertekenen van de intentieverklaring in 2012 tijdens de Vrouw & Carrière beurs, eerste oprichtingsvergadering in Spant! te Bussum, passeren van de statuten en het inschrijven bij de Kamer van Koophandel in december 2012